skip to Main Content
Menu
Kalasataman Ja Sörnäisten Tulevaisuudennäkymiä

Kalasataman ja Sörnäisten tulevaisuudennäkymiä

Molemmat asuinalueet sijaitsevat lähellä Helsingin ydinkeskustaa, erinomaisten liikenneyhteyksien päässä. Molemmat ovatkin edelleen erittäin haluttuja asuinalueita, mikä todennäköisesti vaikuttaa siihen että asuntojen hintataso nousee. On oletettavaa että asuntojen kallistuminen ja eräänlainen gentrifikaatio erityisesti Sörnäisissä tulee jatkumaan. Perinteiset lähiöpubit saavat enenevässä määrin väistyä trendikkäiden ”hipsterbaarien” tieltä. Kalasataman alueen vanhasta teollisuusaluemiljööstä ei näytä jäävän paljoa jäljelle. Sataman toiminta loppui vuonna 2008, ja nyt suuri teollisuussatama sijaitsee kauempana keskustasta Vuosaaressa. Sörnäisten läpi kulkevan Hämeentien liikennettä yritetään rajoittaa ja parantaa pyöräilyn mahdollisuuksia.

Vastaavia esimerkkejä siitä kuinka huonomaineisista asunalueista on tullut haluttuja ja kalliitakin asuinalueita, löytyy maailmalta paljon. kalasataman ja Sörnäisten kehittäminen on hyvä esimerkki tällaisesta kehityksestä. Kaikki eivät tosin ole tämän kehityksen kannalla ja kritiikkiä kaupungin kehittämissuunnitelmia kohtaan esitetään myös runsaasti.

On selvää, että jo nyt esimerkiksi Kalasataman asunnot ovat monen suomalaisen saavuttamattomissa. Neliöhinta Kalasatamassa on melkein 5000 euroa, kun se pienemmissä suomalaiskaupungeissa on usein 2000 euron luokkaa. Usein Helsingin palkat eivät kuitenkaan ole niin paljon korkeampia kuin maakunnissa, joten Helsingissä asuminen ei ole varmasti kaikille kannattava.

Tässä kirjoituksessa on käsitelty kahden Helsingin metroaseman tarinaa. Aihetta on tarkasteltu nimien ja nimeämisen kautta ja sen jälkeen on keskusteltu asemista ja näitä ympäröivistä asuinalueista.

Back To Top
Search
Total