skip to Main Content
Menu
Kalasatama Osana Helsingin Kaupungin Kehittymistä

Kalasatama osana Helsingin kaupungin kehittymistä

Kalasatama on erittäin kiinnostava alue sijoittajien, rakennusfirmojen, elinkeinoelämän ja asukkaiden näkökulmasta. Siinä on kaksi erittäin tärkeää elementtiä – kaupungin keskustan läheisyys ja veden ympäröimänä. Nämä tekijät ovat usein sellaisia, jotka nostavat asuntojen ja liiketilojen hintoja. Siksi kalasataman metro on nähty tärkeänä osana alueen kehittämistä. Metron nimi viittaa historiaan, mutta muuten alue on pääasiassa rakennettu viime vuosina.

Kalasatamaa mainostetaan uutena Helsinkinä. Kun alue valmistuu, tavoitteena on 25 000 ihmisen asuinalue, jossa on 10 000 työpaikkaa. Kalasataman kehittäminen on maailmalta tuttu trendi, jossa entisistä teollisuusalueista pyritään tekemään trendikkäitä asuinalueita. Monille näille alueille on yhteistä vesistöjen läheisyys, waterfront. Joen, järven tai meren läheisyys usein nostaa huomattavasti asuntojen hintoja. Erityisesti silloin kun asukkaalla on näköala sinne.

Kalasataman kehittämisessä keskeisessä osassa on Smart City, jolla pyritään edistämään älykästä kaupunkikehitystä. Tärkeässä osassa on kaupunkilaisten osallistuminen alueen kehittämiseen. Sekä pienet että suuret innovaatiot ovat keskeisessä roolissa.

Kalasataman alue on niin keskeisellä paikalla, että sen uudistaminen on lähes selviö. Vanhaa teollisuusaluetta ei jätetä sellaiseksi näin keskeisellä paikalla. Tärkeää alueen kehittämisessä on myös se, että rakentaminen on sopusoinnussa läheisen kauniin luonnon kanssa, eikä liian moderni rakentaminen pilaa tätä. Tärkeää on myös kehittää kevyen liikenteen väyliä. Metroaseman rakentaminen on mielestäni hyvä kehitys tässä, että julkiseen liikenteeseen satsataan ja että kalasataman asukkaille on myös annettu mahdollisuus käyttää metroa. Nimenomaan tällä alueella liikenne on jo nyt varsin runsasta, erityisesti ruuhka-aikoina. Tämän vuoksi julkisen liikenteen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Kalasataman muutos 1800-luvun satamasta 2000-luvun trendikaupunginosaksi kertoo omalta osaltaan kaupunkien nopeasta muutoksesta, joka heijastaa yhteiskuntamme nopeaa muutosta. Kalasatamassa ei juuri näy enää kalastajia, eikä siellä ole kalakauppiaita. On kuitenkin hyvä, että metroaseman nimi heijastaa alueen historiaa ja tuo sen paremmin sellaisten ihmisten tietoisuuteen, jotka eivät siitä muuten tiedä juuri mitään.

Back To Top
Search
Total