skip to Main Content
Menu
Kalasatama Ja Sörnäinen, Kuinka Paikat Saavat Nimensä?

Kalasatama ja Sörnäinen, kuinka paikat saavat nimensä?

Tässä artikkelisarjassa käsitellään kaupunkien ja kaupunginosien kehittämistä. Kuinka tietyt paikat saavat nimensä? Nimeämiseen on yleensä monia vaihtoehtoja, ja niistä monesti kiistellään.

Ensiksi muutama sana Helsingin metrosta. Miksi kalasataman metroasemalla on tällainen nimi kysymystä on myös kysytty nettikeskusteluissa? Helsingin tullessa pääkaupungiksi aluetta alettiin asuttamaan ja myöhemmin lähistölle tuli kalastussatama, ja siellä sijaitsi myös säilyketehtaita. Eli monesti nimen alkuperään on selvitettävä alueen historiaan tutustumalla.

Harva Helsingin metron matkustaja pohtii asemien nimiä ja mistä tietty asema on saanut nimensä. Näistä kuitenkin keskustellaan runsaasti. Helsingin metron yksi ominaispiirre on se, että kaikki metroasemat on nimetty sekä suomeksi että ruotsiksi, koska Suomi on virallisesti kaksikielinen maa. Englanninkielinen nimi on vain harvalla asemalla, kuten Helsinki University kuulutetaan myös englanniksi samoin kuin rautatieasema. Tämä palvelee erityisesti turisteja, ja näin ollen keskeisimmät asemat kuulutetaan myös englanniksi.

Toinen tapa nimetä metroasema on antaa sille nimi lähistöllä sijaitsevan, merkittävän rakennuksen mukaan. Näin tehtiin esimerkiksi kun Kaisaniemen metroasema muutettiin Helsingin Yliopistoksi. Asiasta käytiin kiivasta keskustelua lehdissä ja Internetissä, ja lopulta Helsingin kaupunginvaltuusto päätti nimenmuutoksesta näin tämä on viimeisin Helsingin metron nimenmuutos. Samanlainen, rakennuksen mukaan aseman nimeäminen on tehty Helsingin rautatieaseman metron nimeämisessä.

Tämä on varsin normaali käytäntö maailmalla, esimerkiksi Saksassa pääasemien metroasematkin on nimetty aseman mukaan. Voidaankin sanoa, että rautatieasemien metroasemat ovat niitä helposti nimettäviä, joista ei yleensä aiheudu kiistelyä.

Pian kuitenkin Helsingin metro saa runsaasti uusia asemia kun paljon puhuttu länsimetro avautuu liikenteelle. Uusia asemia on muun muassa Tapiola, Matinkylä, Niittykumpu ja Lauttasaari. Kuten voimme todeta, monet asemat on nimetty sen asuinalueen mukaan jossa ne sijaitsevat. Myös uudella linjalla on yksi yliopiston mukaan nimetty asema, Aalto-yliopisto.

Palataan kuitenkin toimivaan Helsingin metroon. Huomaamme, että myös täällä monet asemat on nimetty asemaa ympäröivän asuinalueen mukaan, kuten Kontula, Mellunmäki, Vuosaari tai Sörnäinen. Sörnäisten asuinalueen nimen katsotaan tulevan ruotsin kielen sanasta Södernäs, joka on suomeksi eteläniemi. Tämän ruotsinkielinen nimi on muuttunut vuosien saatossa muotoon Sörnäs. Myös suomeksi aluetta kutsuttiin 1800-luvulla nimellä Sörnäsi. Vuonna 1928 nykyinen pari Sörnäinen – Sörnäs vahvistettiin. Puhekielessä ja Helsingin slangissa alue tunnetaan edelleen nimellä Sörkka. Metroasema Sörnäisissä otettiin käyttöön vuonna 1984. Sörnäinen on tunnettu työnväenluokkaisena asuinalueena. A

lueella on myös ollut huono maine sosiaalisine ongelmineen. Toisaalta, Sörnäisten sijainti ja hyvät palvelut myös ovat vetovoimatekijöinä uusille asukkaille, ja nykyääv Sörnäinen ja Kallio laajemmin on varsin haluttu asuinalue.

Sörnäisten ja Kalasataman metroasemat ovat vierekkäin, etäisyyttä näiden välillä on 1,1 kilometriä. Kalasataman metroasema on Helsingin metron uusin asema, se avattiin vuonna 2007. Se rakennettiin kalasataman asuinalueen kehittämisen vuoksi, alueelle on rakennettu runsaasti asuin- ja toimitiloja.

Helsingin metron nimeämisessä ei ole välttämättä käytetty mielikuvitusta niin kuin monien muiden kaupunkien metron nimeämisessä. Kuten edellä totesin, metroasemat ovat saaneet pääasiassa ympäröivän asuinalueen nimen. Näin ollen nimet on yleensä varsin helppo hyväksyä. Esimerkiksi henkilöiden nimien mukaan metroasemia ei ole nimetty. Seuraavassa artikkelissa käyn läpi paikkojen nimeämistä jonkun merkkihenkilön mukaan.

Back To Top
Search
Total